Szybko reagujemy na zmiany, tworząc zróżnicowane i ciągle udoskonalane rozwiązania e-learning dla branży FMCG.
Branża produktów szybko rotujących (FMCG) jest znacząco rozproszona oraz ulega szybkim zmianom, związanym m.in. z sezonowymi wahaniami popytu. Zróżnicowanie produktów oraz duża dynamika zmian sprawiają, że tworzone na potrzeby branży rozwiązania muszą charakteryzować się dużą elastycznością. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, MyNetwork Polska oferuje rozwiązania e-learning, które można dostosowywać do nowych warunków w krótkim czasie, co zwiększa ich skuteczność w branżach takich, jak FMCG.

Rekomendowane rozwiązania dla branży

Platforma LMS
Platforma MyLearning LMS wspiera zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi i e-learning, dostarczając jednocześnie funkcjonalności ułatwiające komunikację, zwiększające samodzielność uczestnika kursów oraz umożliwiające administrowanie danymi przez wielu użytkowników. Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych oraz tworzenie otwartych katalogów kursów (dzięki którym uczestnik samodzielnie zapisuje się na kursy e-learning) umożliwia wzrost aktywności pracowników oraz pozwala na dostarczenie szkoleń, odpowiadającym potrzebom organizacji.

Przykład wizualizacji platformy MyLearning LMS dla branży FMCG

Szkolenia na zamówienie
Specyfika branży FMCG wymusza tworzenie szkoleń zwiększających przede wszystkim wiedzę produktową i kompetencje związane z obsługą Klienta. Dla tej branży z powodzeniem realizujemy i polecamy:
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia produktowe
  • Szkolenia umiejętności miękkich, w tym szkolenia z standardów obsługi Klienta, negocjacji czy też technik sprzedaży
Szkolenia gotowe dla branży FMCG:
  • Szkolenia z kategorii Rozwój osobisty: „Efektywna komunikacja”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Rozwiązywanie konfliktów”,
  • Kursy z kategorii Zarządzanie i sprzedaż: „Prezentacje”, „Negocjacje”.

Referencje:

Zespół MyNetwork Polska zaspokaja nasze potrzeby szkoleniowe, dostarczając atrakcyjne szkolenia e-learning. Kursy dedykowane i szkolenia gotowe przygotowane przez tą firmę aktywnie wspierają proces kształcenia pracowników Real. Polecamy MyNetwork Polska jako dostawcę szkoleń e-learning.

Łukasz Sowiński
Real Sp. z o.o.