Nowy wymiar szkolenia kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

Zgodność z rozporządzeniem Ministra Finansów
Szkolenie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych (potocznie określane szkoleniem KNF) spełnia wszystkie wymagania formalne, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku. Zawartość merytoryczną kursu przygotował zespół specjalistów od lat zajmujących się przeprowadzaniem szkoleń oraz egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.

Nowe powiadomienia dla użytkownika na platformie MyLearning LMS
Ze względu na wymagania wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r., poza standardowymi rozwiązaniami wprowadziliśmy na platformie MyLearning LMS specjalne funkcjonalności. Poza standardowymi powiadomieniami użytkownik otrzymuje informacje o:
 • przekroczeniu dziennego limitu nauki po upływie 8 godzin,
 • ilości niewykorzystanego czasu z 104-godzinnego limitu – komunikat wyświetla się podczas uruchamiania szkolenia,
 • braku możliwości uruchomienia testu końcowego – informacja pojawia się na ekranie kończącym przedostatni moduł kursu.

Nowe funkcjonalności w panelu administratora MyLearning LMS
Moduł administracyjny platformy MyLearning Portal został rozbudowany o następujące funkcjonalności:
 • tworzenie raportów dedykowanych dla kontrolerów z Komisji Nadzoru Finansowego (aktualnie szkolący się użytkownicy, czas spędzony na szkoleniu w ciągu dnia, całkowity czas spędzony w szkoleniu przez użytkownika),
 • wysyłanie powiadomień e-mail do kursanta i zarządzającego szkoleniem o:
   - konieczności spędzania większej ilości czasu na nauce, by spełnić wymagania czasowe kursu,
   - braku możliwości wykonania kursu ze względu na pozostały czas i 8-godzinny limit dzienny.

Nowoczesna forma nauki


Szeroki zakres usług dodatkowych
 • wykonanie dedykowanego 48-godzinnego szkolenia produktowego, niezbędnego do zakończenia procesu szkolenia kandydata na agenta ubezpieczeniowego,
 • udostępnienie szkolenia z technik sprzedaży, uzupełniającego informacje przekazane w pozostałych kursach,
 • pomoc techniczna, ułatwiająca zarządzanie szkoleniem.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
szkolenia@mynetwork.pl