Aktualności

Dostosowanie kursów MyNetwork Polska do standardów WCAG

22.08.2011

Jednym z najbardziej znaczących i decydujących o efektach szkolenia e-learning czynnikiem jest dostępność zawartych w nim treści. Pojęcie to oznacza możliwość zapoznania się
z informacjami, przemieszczania się, wchodzenie w interakcje. To także usunięcie zbędnych ograniczeń technicznych.

Standard szkoleń oferowanych przez MyNetwork Polska uwzględnia wytyczne dostępności treści internetowych ustanowione przez Grupę W3C (World Wide Web). Priorytetem jest uczynienie szkoleń dostępnych dla wszystkich, w każdym miejscu i czasie.

W MyNetwork Polska nie bagatelizujemy problemu osób, które nie rozróżniają kolorów
i dbamy, aby nasze aplikacje były dostępne również dla nich. Nasi Klienci nie muszą się więc martwić, że część pracowników nie skorzysta w pełni z zamówionych szkoleń.

Jak szerokie jest to zjawisko, ilustruje statystyka. Problem z nierozróżnianiem kolorów dotyka około 12% mężczyzn i 0.5% kobiet.

Spośród różnych anomalii najczęściej spotykane są:

- deuteranopia lub deuteranomolia - najbardziej popularna wada polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej (występująca u około 6% mężczyzn),

- protanopia lub protanomalia - wada polegająca na nierozpoznawaniu barwy czerwonej (występująca u około 2.5% mężczyzn),

- tritanopia - wada polegająca na nierozpoznawaniu barwy żółtej i zielonej (występująca
u około 0.3% mężczyzn).


Grafika zawsze opatrzona odpowiednim komentarzem

Tworząc szkolenia e-learningowe zwracamy uwagę na to, aby żadne informacje w szkoleniu nie były przekazywane Uczestnikom kursu tylko i wyłącznie za pomocą koloru. Zdajemy sobie sprawę, że osoby z zaburzeniami widzenia kolorów nie byłyby w stanie ich odczytać.

Dlatego grafiki opatrzone są dodatkowym tekstem lub znakiem. Wówczas, nawet jeżeli uczestnik szkolenia nie rozpoznaje koloru, może prawidłowo zinterpretować materiał szkoleniowy.

Poniżej prezentujemy przykład - prawidłowe odpowiedzi zostały zaznaczone kolorem zielonym, a nieprawidłowe kolorem czerwonym. Dodatkowo odpowiedzi prawidłowe zaznaczono znakiem fifki, a nieprawidłowe krzyżykiem. Dzięki temu osoba, która nie rozróżnia kolorów, może określić, które odpowiedzi są prawidłowe, a które nie.Na drugim przykładzie prezentujemy wykresy - każdy wiersz wykresu został dodatkowo opisany, aby osoby, które nie rozróżniają kolorów, mogły odczytać dane.Odpowiednie połączenia kolorów i kontrast pomiędzy nimi

Osoby z zaburzeniami widzenia kolorów nie rozróżniają niektórych barw. Dlatego tak ważne jest, aby kolory w szkoleniu były dobierane w odpowiedni sposób.

Bardzo ważnym aspektem jest odpowiedni kontrast pomiędzy tłem a innymi obiektami umieszczonymi na tle, a w szczególności tekstem. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy zbyt małym kontraście tekst może zupełnie zlać się z tłem i będzie niewidoczny lub słabo widoczny zarówno dla osób z zaburzeniami postrzegania kolorów, jak i pozostałych uczestników szkolenia.

Szkolenia MyNetwork Polska projektujemy tak, aby wszystkie informacje były dostępne dla Uczestników szkoleń bez względu na rodzaj zaburzeń widzenia kolorów.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
kontakt@mynetwork.pl