Aktualności

MyNetwork Polska wdraża e-learning dla SKOK Ubezpieczenia

16.12.2010

TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA (występujące pod marką SKOK Ubezpieczenia) wybrały MyNetwork Polska na dostawcę technologii oraz szkoleń e-learningowych. TUW SKOK (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych) działa od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Z kolei TU SKOK ŻYCIE SA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna) powstało w 2003 roku i oferuje ubezpieczenia na życie. Oba Towarzystwa są integralną częścią systemu SKOK, świadczącego usługi finansowe dla ponad 2 mln Polaków. SKOK-i dysponują siecią 1848 placówek w 595 miejscowościach.

MyNetwork Polska została wybrana przez SKOK Ubezpieczenia jako dostawca szkoleń oraz technologii e-learning. Dzięki tej współpracy Towarzystwo do zarządzania szkoleniami wykorzystuje platformę LMS MyLearning – autorskiego systemu opracowanego przez MyNetwork Polska. Istotnym faktem jest, że platforma została udostępniona w modelu ASP, co znacząco skróciło czas uruchomienia projektu.

MyNetwork Polska jest również w trakcie realizacji kompletu produktowych szkoleń e-learning, obejmujących różny zakres tematyczny. Z platformy oraz szkoleń będzie korzystać kilka tysięcy pracowników systemu SKOK.

"Nasza współpraca z MyNetwork Polska od początku układa się doskonale: od przedstawienia najatrakcyjniejszej oferty, poprzez dostosowanie platformy LMS do naszych potrzeb, aż do produkcji szkoleń na wysokim poziomie. Ponadto jestem wręcz zaskoczony błyskawicznym tempem prac i elastyczną reakcją na nasze, nawet zmienne, oczekiwania. Polecam MyNetwork Polska każdej firmie dbającej o rozwój kadr poprzez udostępnianie rozwiązań e-learningowych." – mówi p. Jacek Ujazdowski, Główny Specjalista ds. Szkoleń w SKOK Ubezpieczenia.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
kontakt@mynetwork.pl