Aktualności

Realizujemy szkolenia dla PFRON

29.07.2013

MyNetwork Polska realizuje dwa kursy e-learning, z zakresu tworzenia i administrowania stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to jeden z elementów projektu pt. Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II, i jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia tworzymy w ramach przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w lipcu 2013. Kryteria oceny ofert odnosiły się nie tylko do ceny, ale również do kompetencji i posiadanego doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Przygotowany w ramach ofertowania projekt szkoleń został bardzo wysoko oceniony, co w połączeniu z konkurencyjną ceną umożliwiło rozpoczęcie realizacji szkoleń dla PFRON.

W ramach zlecenia po raz kolejny współpracujemy z Jackiem Zadrożnym, który od roku 2002 zajmuje się dostępnością informacji dla osób niepełnosprawnych (accessibility), a jednocześnie opiniuje i pomaga nam tworzyć szkolenia zgodne z wytycznymi WCAG 2.0.

Jesteśmy przekonani, że opracowywane kursy wspomogą pracę PFRON i umożliwią poprawę poziomu wiedzy z zakresu dostosowywania stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
kontakt@mynetwork.pl