Sukces oparty na sprawdzonej metodologii

Podstawowym celem szkoleń, przygotowywanych przez firmę MyNetwork Polska, jest realizacja założeń edukacyjnych związanych z danym projektem. Realizujemy ten cel poprzez tworzenie szkoleń wykorzystujących:


  • autorską metodologię 2E (Efektywny E-learning),
  • metodę ARCS (autorstwa Johna Kellera),
  • Action Mapping (autorstwa Cathy Moore),
  • cykl Colba,
  • metodę Accelerated Learning System (autorstwa Colina Rose).

Metodologia 2 E (Efektywny E-learning)Metodologia 2E czerpie bezpośrednio z andragogiki, czyli nauki o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Założenie metodologii 2E (Efektywny E-learning) to tworzenie kursów będących prawdziwym, efektywnym programem edukacyjnym, przekazującym wiedzę w sposób przyjazny, atrakcyjny i angażujący uczestnika.


Metoda ARCSMetoda dydaktyczna ARCS jest z powodzeniem wykorzystywana w e-learningu, jej ideą jest konsekwentne budowanie motywacji kursanta (wg tej teorii kluczem do efektywnej nauki nie są zdolności ucznia, ale jego motywacja). Kolejnymi komponentami metody są osie, wokół których należy budować szkolenia e-learning:

1. Attention (Uwaga) –przykucie uwagi kursanta i utrzymywanie jej na stałym poziomie podczas całego kursu.

2. Relevance (Znaczenie, Stosowność) – zakłada wykorzystanie składników, które podkreślają znaczenie materiału nauczania. Sens zagadnienia zostaje zobrazowany przykładami i doświadczeniem, a przedstawienie celów skłania do poznania problemu i wytwarza zaufanie.

3. Confidence (Pewność, Zaufanie) – stopień zadowolenia uczestników kursu lub szkoleń. W przypadku osiągnięcia sukcesu i prawidłowej oceny tego sukcesu, wzrasta pewność siebie i poziom zaufania uczących się osób.

4. Satisfaction (Satysfakcja) – stanowi czynnik wyrażający końcowe zadowolenie. Wystąpi ono m.in. wówczas, gdy kursant stosuje poznaną wiedzę w konkretnych sytuacjach.


Metoda Action MappingMetoda Action Mapping polega na położeniu w szkoleniu nacisku na to, jakich działań i zachowań kursant powinien się nauczyć, i uzupełnieniu tego potrzebną wiedzą. Układ szkolenia (ćwiczenie, wnioski) umożliwia uczestnikowi aktywne przyswojenie istotnych informacji. Wg tej metody, stosowanie w szkoleniach częstych zmian form nauczania (praktyka, forma podawcza, sprawdzenie wiedzy) dynamizuje szkolenie i sprawia, że nauka staje się dla uczestnika wciągająca i przyjemna.
Nad każdym realizowanym przez nas projektem pracuje zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny e-learningu. Ich wiedza i umiejętności sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania oparte o sprawdzone metody kształcenia, które realizują cele biznesowe i edukacyjne w ramach wyznaczonego budżetu.


Cykl KolbaCykl Kolba to metoda nauczania, na którą składają się cztery elementy:
- doświadczenie,
- refleksja,
- tworzenie teorii,
- testowanie nowego działania.

Kursant rozpoczyna naukę w dowolnym momencie cyklu i przechodzi przez kolejne fazy. W skład poszczególnych faz cyklu wchodzą: wiedza teoretyczna, praktyczne rozwiązywanie zadań, odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do własnych doświadczeń oraz refleksja wynikająca z przyrostu wiedzy i umiejętności. Cykl Kolba może obejmować całe szkolenie albo szkolenie może być zrealizowane za pomocą kilku cyklów Kolba skupionych wokół danego zagadnienia.


Accelerated Learning SystemGłównym wyznacznikiem metody Colina Rose: Accelerated Learning Systems Ltd. jest zaangażowanie w naukę wszystkich zmysłów, by w równym stopniu mogli efektywnie uczyć się wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy. Ma to związek z tym, że każdy z nas prezentuje inny rodzaj inteligencji i dlatego uczy się efektywnie w odmiennych okolicznościach. Drugim ważnym elementem tej metody jest osadzenie nauki w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych, by uczyć się w kontekście i z kontekstu (podobnie dzieci uczą się np. ojczystego języka). Metoda Colina Rose odwołująca się do nauki w ogóle staje się coraz szerzej wykorzystywana, szczególnie do nauki języków obcych.